DZIAŁALNOŚĆ

Świadcząc usługi na rzecz naszych zagranicznych kontrahentów prowadzimy między innymi następujące prace:

– MECHANICZNE:
Przeglądy silników głównych I pomocniczych, remonty siłowni okrętowych

– STALOWE:
Monterskie i spawalnicze, kadłubowe / rurarskie, wyposażenie, prefabrykacje, naprawy, wymiany, przebudowy i modernizacje

– ELEKTRYCZNE:
Naprawa, wymiana instalacji

– MALARSKIE:
Czyszczenie, piaskowanie, zbiorniki, wszystkie elementy konstrukcji statku, prace na pokładzie

– INNE:
Zgodnie z zapotrzebowaniem armatora / Klienta

 

Spółka świadczy usługi na rzecz marynarzy w zakresie pośrednictwa zatrudnienia dla pracodawców zagranicznych.
Spółka została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 15258.
Spółka posiada obowiązkowe OC agencji zatrudnienia marynarzy.
Spółka w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy pozostaje w stałej współpracy z podmiotem CWSR Ltd. z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich www.cwsr.ae

Poszukujemy kandydatów na stanowiska: mechanik, monter rurociągów, monter kadłubów, spawacz, malarz-piaskarz, elektryk.
Pełna oferta zatrudnienia dla ww. podmiotu zgodnie z art. 20 ustawy o pracy na morzu dostępna jest w siedzibie agencji.

Każda osoba zatrudniona przez agencję ma prawo złożyć skargę. Skargę można złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie agencji. W sytuacji, gdy odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Morskiego.